Reorganizacja systemu kopii zapasowej

//Reorganizacja systemu kopii zapasowej

Reorganizacja systemu kopii zapasowej

Firma Valcallidus zakończyła dostawę elementów sprzętowych, oprogramowania i reorganizacje systemu kopii zapasowych dla firmy z sektora produkcyjnego opartego o rozwiązanie IBM Spectrum Protect.

Reorganizacja zawierała modyfikację sprzętu, podsystemu składowania danych, polityk bezpieczeństwa.

Dodatkowo firma świadczy wsparcie w zakresie dokonanej reorganizacji.

2018-07-18T10:55:49+02:00