Dostawa rozwiązania do resetu haseł opartego o oprogramowanie FastPass

//Dostawa rozwiązania do resetu haseł opartego o oprogramowanie FastPass

Dostawa rozwiązania do resetu haseł opartego o oprogramowanie FastPass

Firma Valcallidus zakończyła dostawę rozwiązania do resetu haseł opartego o oprogramowanie FastPass dla firmy z sektora przemysłowego.

Rozwiązanie umożliwi reset hasła (zapominanie) ze swojej stacji roboczej (specjalny klient na stacji roboczej) przez użytkowników bez potrzeby kontaktu z działem helpdesku.

System umożliwia integracje z mechanizmami potwierdzania tożsamości jak karty PKI. Dodatkowo umożliwia także reset haseł w powiązanych elementach systemu informatycznego np. bazach danych. Podczas resetu hasła w AD także nastąpi ustawienie hasła w bazie, lub reset hasła w bazach danych i aplikacjach może być niezależny.

Dzięki temu wyraźnie zmniejszy się obciążenie osób wspierających użytkowników (ok 70-80% mniej zgłoszeń w tym obszarze).

Wdrożony system obsługuje tysiące użytkowników.

2020-01-07T16:19:12+01:00