Dostawa rozwiązania do automatyzacji przesyłu danych w systemach informatycznych opartego o oprogramowanie Progress MOVEit Automation

//Dostawa rozwiązania do automatyzacji przesyłu danych w systemach informatycznych opartego o oprogramowanie Progress MOVEit Automation

Dostawa rozwiązania do automatyzacji przesyłu danych w systemach informatycznych opartego o oprogramowanie Progress MOVEit Automation

Firma Valcallidus zakończyła dostawę rozwiązania do automatyzacji przesyłu danych w systemach informatycznych opartego o oprogramowanie Progress MOVEit Automation dla firmy z sektora finansowego.

Rozwiązanie umożliwia centralne zarządzanie i monitorowanie wszystkimi zadaniami przesyłu danych w systematach informatycznych (wewnętrznych i zewnętrznych).

System w sposób znaczący poprawi efektywność zarządzania w sposób zadaniowy procesami przesyłu danych, sprawdzanie poprawności wykonania oraz umożliwi konfiguracje zaawansowanych zadań warunkowych w tym zakresie.

2020-01-07T16:34:50+01:00