Dostawa rozwiązań klasy PAM firmy Thycotic Secret Server

//Dostawa rozwiązań klasy PAM firmy Thycotic Secret Server

Dostawa rozwiązań klasy PAM firmy Thycotic Secret Server

Firma Valcallidus zakończyła dostawę rozwiązań do zarządzania dostępem do systemów informatycznych dla użytkowników uprzywilejowanych opartego o oprogramowanie firmy Thycotic Secret Server.

Thycotic Secret Server zarządza dostępami do kont uprzywilejowanych dla użytkowników o uprawnieniach administracyjnych jak i również umożliwia korzystanie dla zwykłych użytkowników biznesowych w organizacji. Obsługuje konta systemów operacyjnych, wirtualizatorów, aplikacji, baz danych, urządzeń informatycznych i innych. Konta mogą być odnajdowane w sposób automatyczny za pomocą procesów rozpoznawania – procesów „discovery”, co znacznie przyspiesza definiowanie zasobów. Dzięki takiemu podejściu w sposób scentralizowany zarządzamy i kontrolujemy wszystkie dostępy do zasobów w organizacji.

Rozwiązanie umożliwia centralne zarządzanie i monitorowanie wszystkich dostępów i aktywności do systemów informatycznych.

System w sposób znaczący podniesie bezpieczeństwo organizacji, efektywność zarządzania w sposób zadaniowy, audyt i sprawozdawczość.

Dostarczone systemy obsługują ponad 100 użytkowników każdy.

2020-01-07T16:33:50+01:00