Szkolenie z bezpieczeństwa informatycznego i polityki antykorupcyjnej

//Szkolenie z bezpieczeństwa informatycznego i polityki antykorupcyjnej

Szkolenie z bezpieczeństwa informatycznego i polityki antykorupcyjnej

Firma Valcallidus zakończyła szkolenie pracowników podmiotu zewnętrznego z bezpieczeństwa informacyjnego i polityki antykorupcyjnej.

Dzięki teamu szkoleniu pracownicy na wszystkich szczeblach będą w stanie lepiej przeciwdziałać atakom przeprowadzanych za pomocą mediów informatycznych/elektronicznych oraz z wykorzystaniem technik psychotechnicznych.

Drugą częścią szkolenia było omawiane zagadnienie korupcji – rodzaje, co podlega a co nie, odpowiedzialność, zachowanie. Umożliwiło to lepsze zrozumienie tego obszaru w celu przeciwdziałania jak i reagowania na pojawiające się praktyki.

2020-06-22T16:08:43+02:00