Dostarczenie rozwiązania Least Priviledge opartego o rozwiązanie Privledge Manager firmy Thycotic

//Dostarczenie rozwiązania Least Priviledge opartego o rozwiązanie Privledge Manager firmy Thycotic

Dostarczenie rozwiązania Least Priviledge opartego o rozwiązanie Privledge Manager firmy Thycotic

Firma Valcallidus w listopadzie zakończyła implementacje system w zakresie zarządzania uprawnieniami na stacjach roboczych (Least Priviledge) dla klienta z sektora przemysłowego.

Rozwiązanie umożliwi nadanie uprawnień do uruchamiania określonego oprogramowania na swoich stacjach roboczych, automatyczne podniesienie uprawnień (jeżeli dane oprogramowanie wymaga podniesionych uprawnień do poprawnego działania), blokowanie uruchamiania oprogramowania niezgodnego z polisami bezpieczeństwa, a pozwalanie na uruchomienie zgodnego.

Dodatkowo w czasie rzeczywistym zbieranie statystyk dla potrzeb audytowych.

Dzięki temu rozwiązaniu każda osoba w organizacji będzie miała odpowiednie uprawnienia, bez zwiększania ryzyka bezpieczeństwa poprzez zbyt wysokie uprawnienia na stacjach roboczych (np. administracyjne, gdzie jedynie niektóre funkcje są jej potrzebne do efektywnego używania aplikacji i systemu).

2022-01-11T11:46:42+01:00