admin

/admin

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 38 blog entries.
30 01. 2020

Szkolenie z bezpieczeństwa informatycznego i polityki antykorupcyjnej

2020-06-22T16:08:43+02:00

Firma Valcallidus zakończyła szkolenie pracowników podmiotu zewnętrznego z bezpieczeństwa informacyjnego i polityki antykorupcyjnej.

Dzięki teamu szkoleniu pracownicy na wszystkich szczeblach będą w stanie lepiej przeciwdziałać atakom przeprowadzanych za pomocą mediów informatycznych/elektronicznych oraz z wykorzystaniem technik psychotechnicznych.

Drugą częścią szkolenia było omawiane zagadnienie korupcji – rodzaje, co podlega a co nie, odpowiedzialność, zachowanie. Umożliwiło to lepsze zrozumienie tego obszaru w celu przeciwdziałania jak i reagowania na pojawiające się praktyki.

Szkolenie z bezpieczeństwa informatycznego i polityki antykorupcyjnej 2020-06-22T16:08:43+02:00
14 01. 2020

Pozytywne referencje

2020-01-14T12:22:04+01:00

Firma Vallcallidus Olaf Kozłowski uzyskała pozytywne referencje potwierdzające dostawy i wdrożenia projektów wykonane na wysokim poziomie.

Wdrożenie systemu klasy PAM – Thycotic Secret Server w Polskiej Spółce Gazowniczej sp z o.o.

Wdrożenie systemu do samodzielnego resetu haseł – FastPass w Wipasz S.A.

Dziękujemy za docenienie i potwierdzenie kompetencji.

Pozytywne referencje 2020-01-14T12:22:04+01:00
7 01. 2020

Podpisanie kontraktu serwisowego sprzetowego

2020-01-07T16:41:10+01:00

Firma Valcallidus podpisała kontrakt serwisowy sprzętowy u klienta z branży ubezpieczeniowej.

Kontrakt jest znaczący, ponieważ obejmuje praktycznie całość sprzętu informatycznego znajdującego się w posiadaniu klienta.

Był on możliwy do realizacji dzięki poprzednim mniejszym kontaktom serwisowym sprzętowym.

Dziękujemy za Zaufanie.

Podpisanie kontraktu serwisowego sprzetowego 2020-01-07T16:41:10+01:00
20 12. 2019

Dostawa rozwiązań klasy PAM firmy Thycotic Secret Server

2020-01-07T16:33:50+01:00

Firma Valcallidus zakończyła dostawę rozwiązań do zarządzania dostępem do systemów informatycznych dla użytkowników uprzywilejowanych opartego o oprogramowanie firmy Thycotic Secret Server.

Thycotic Secret Server zarządza dostępami do kont uprzywilejowanych dla użytkowników o uprawnieniach administracyjnych jak i również umożliwia korzystanie dla zwykłych użytkowników biznesowych w organizacji. Obsługuje konta systemów operacyjnych, wirtualizatorów, aplikacji, baz danych, urządzeń informatycznych i innych. Konta mogą być odnajdowane w sposób automatyczny za pomocą procesów rozpoznawania – procesów „discovery”, co znacznie przyspiesza definiowanie zasobów. Dzięki takiemu podejściu w sposób scentralizowany zarządzamy i kontrolujemy wszystkie dostępy do zasobów w organizacji.

Rozwiązanie umożliwia centralne zarządzanie i monitorowanie wszystkich dostępów i aktywności do systemów informatycznych.

System w sposób znaczący podniesie bezpieczeństwo organizacji, efektywność zarządzania w sposób zadaniowy, audyt i sprawozdawczość.

Dostarczone systemy obsługują ponad 100 użytkowników każdy.

Dostawa rozwiązań klasy PAM firmy Thycotic Secret Server 2020-01-07T16:33:50+01:00
28 11. 2019

Dostawa rozwiązania do automatyzacji przesyłu danych w systemach informatycznych opartego o oprogramowanie Progress MOVEit Automation

2020-01-07T16:34:50+01:00

Firma Valcallidus zakończyła dostawę rozwiązania do automatyzacji przesyłu danych w systemach informatycznych opartego o oprogramowanie Progress MOVEit Automation dla firmy z sektora finansowego.

Rozwiązanie umożliwia centralne zarządzanie i monitorowanie wszystkimi zadaniami przesyłu danych w systematach informatycznych (wewnętrznych i zewnętrznych).

System w sposób znaczący poprawi efektywność zarządzania w sposób zadaniowy procesami przesyłu danych, sprawdzanie poprawności wykonania oraz umożliwi konfiguracje zaawansowanych zadań warunkowych w tym zakresie.

Dostawa rozwiązania do automatyzacji przesyłu danych w systemach informatycznych opartego o oprogramowanie Progress MOVEit Automation 2020-01-07T16:34:50+01:00
18 08. 2019

Dostawa rozwiązania do resetu haseł opartego o oprogramowanie FastPass

2020-01-07T16:19:12+01:00

Firma Valcallidus zakończyła dostawę rozwiązania do resetu haseł opartego o oprogramowanie FastPass dla firmy z sektora przemysłowego.

Rozwiązanie umożliwi reset hasła (zapominanie) ze swojej stacji roboczej (specjalny klient na stacji roboczej) przez użytkowników bez potrzeby kontaktu z działem helpdesku.

System umożliwia integracje z mechanizmami potwierdzania tożsamości jak karty PKI. Dodatkowo umożliwia także reset haseł w powiązanych elementach systemu informatycznego np. bazach danych. Podczas resetu hasła w AD także nastąpi ustawienie hasła w bazie, lub reset hasła w bazach danych i aplikacjach może być niezależny.

Dzięki temu wyraźnie zmniejszy się obciążenie osób wspierających użytkowników (ok 70-80% mniej zgłoszeń w tym obszarze).

Wdrożony system obsługuje tysiące użytkowników.

Dostawa rozwiązania do resetu haseł opartego o oprogramowanie FastPass 2020-01-07T16:19:12+01:00
7 06. 2019

Zakończenie wdrożenia systemu do monitoringu opartego o oprogramowanie Solarwinds

2020-01-07T15:58:14+01:00

Firma Valcallidus zakończyła implementacje rozwiązania do monitoringu  opartego o oprogramowanie Solarwinds dla firmy z sektora finansowego.

Rozwiązanie umożliwi monitorowanie infrastruktury sieciowej w zakresie całościowego podejścia do monitorowania środowiska. jego poprawnego działania, reakcji na zdarzenia, wychwytywania błędów w czasie rzeczywistym i korelacji zdarzeń.

Dzięki temu nie ma potrzeby wykorzystywania kilku narzędzi do monitoringu poszczególnych obszarów, a ilość pracy do tej pory poświęcana na dozór środowiska zimniejszy się kilkukrotnie. Szczegółowość danych metryk zwiększy się znacząco.

Zakończenie wdrożenia systemu do monitoringu opartego o oprogramowanie Solarwinds 2020-01-07T15:58:14+01:00
25 04. 2019

Dostawa infrastruktury klienckiej wraz z usługą Office 365

2019-04-25T12:46:55+02:00

Firma Valcallidus dostarczyła kompletne wyposażenie dla użytkowników końcowych składające się z laptopów, stacji dokujących, monitorów, sieci i usługi Office 365.

Skonfigurowała i uruchomiła środowisko zgodnie z wymaganiami klienta.

Dostawa infrastruktury klienckiej wraz z usługą Office 365 2019-04-25T12:46:55+02:00
28 02. 2019

Bezpieczeństwo z Valcallidus – druga edycja

2019-02-28T12:21:32+01:00

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na drugą edycje konferencji związanej z tematyką bezpieczeństwa. Pokażemy rozwiązania i omówimy zagadnienia w zakresie zarządzania dostępami administracyjnymi (Privileged Access Management), zarządzanie politykami bezpieczeństwa dla użytkowników w organizacji. W drugiej części skupimy się na systemach do bezpiecznej wymiany danych pomiędzy użytkownikami oraz automatyzacji zadań przesyłu pomiędzy systemami informatycznymi.

Chciałbym także podkreślić, że zostanie omówione wdrożenie sytemu IPswitch MOVEit w grupie Impel przez Sz. P. Grzegorza Stasiaka –
Dyrektora Działu Wdrożeń i Wsparcia Systemów.

Serdecznie Zapraszamy

Opis i Agenda

Bezpieczeństwo z Valcallidus – druga edycja 2019-02-28T12:21:32+01:00
13 02. 2019

EMEA File Transfer Individual Award for Going Above & Beyond

2019-02-13T12:10:24+01:00

Szanowni Państwo,

Chciałbym podziękować firmie Ipswitch, Inc za przyznanie nagrody „EMEA File Transfer Individual Award for Going Above & Beyond„ jako jednej z dwóch osób w regionie.

EMEA File Transfer Individual Award for Going Above & Beyond 2019-02-13T12:10:24+01:00