Bezpieczeństwo wymiany informacji

/Bezpieczeństwo wymiany informacji
Bezpieczeństwo wymiany informacji 2018-07-18T15:52:08+02:00

Transfer i udostępnianie danych

W dzisiejszych czasach kluczową rolę odgrywają dane – osobowe, tajne, ważne dla działania każdego przedsiębiorstwa. Dostęp do nich oraz ich oraz przesyłanie musi być pod ścisłą kontrolą.

Każde przedsiębiorstwo w zależności od typu posiada różne potrzeby w tym zakresie oraz podlega różnym regulacją, które muszą zostać spełnione. Wymagania definiują że dane muszą być przesyłane w sposób bezpieczny oraz wszystko co się z nimi dzieje musi podlegać możliwości sprawdzenia – pełną audtytowalność.

MOVEit®Transfer

Rozwiązanie firmy Ipswitch umożliwiające  pełen wgląd i kontrolę nad przesyłaniem plików pomiędzy partnerami, klientami, użytkownikami i systemami. MOVEit®Transfer chroni pliki w czasie ich przesyłu i w czasie ich przechowywania oraz zapewnia zgodność z wewnętrznymi zasadami i wymogami.

Zalety:

  • Pełna widoczność i kontrola nad wszystkimi zadaniami przesyłania plików
  • Bezpieczne przesyłanie i zarządzanie własnymi działaniami przez użytkowników
  • Skalowalność i kontynuacja przesyłania po awariach
  • Zgodność z rozporządzeniami i przepisami dotyczącymi ochrony prywatności danych, takimi jak HIPAA i PCI
  • Konsolidacja wielu serwerów FTP do postaci pojedynczego serwera do zarządzanego przesyłania plików

Większa zgodność i bezpieczeństwo

Zaawansowane funkcje zabezpieczeń obejmują kryptografię AES-256 z certyfikatem FIPS 140-2, autoryzację/uwierzytelnianie użytkowników, potwierdzenia doręczeń, blokady odrzuceń oraz konfiguracje platformy. MOVEit Transfer rejestruje aktywność w bezpiecznej bazie danych rejestrującejj próby manipulacji, zapewniając tym samym zgodność z ISO 27001, HIPAA, PCI,GDPR, SOX, BASEL I/II/II, FIPS, FISMA, GLBA, FFEIC i ITAR oraz przepisami ochrony prywatności danych. Oprogramowanie integruje ponadto istniejące rozwiązania chroniące przed wyciekami informacji (DLP) oraz systemy antywirusowe i systemy ochrony prywatności za pośrednictwem standardu SAML 2.0, usług AD i LDAP oraz systemów SIEM. Co więcej, MOVEit udostępnia także interfejs API na potrzeby innych aplikacji zewnętrznych.

Elastyczne opcje wdrażania i uzyskiwania dostępu

Szeroki wybór opcji dla klientów pozwala na dostęp za pomocą urządzeń mobilnych, przeglądarek internetowych i programu Outlook. Elastyczna architektura MOVEit Transfer spełnia wymogi skalowalności i dostępności poprzez możliwość wdrożenia farmy sieci Web. Wspierane są również konfiguracje wielodostępowe oparte o domeny lub nazwy użytkowników.

Testowa wersja oprogramowania

MOVEit®Automation

Rozwiązanie firmy Ipswitch służące do automatyzacji zadań. Wykorzystanie procesów w sposób łatwy i efektywny umożliwia integracje z nieograniczoną liczbą serwerów, tworzenie zadań z tysiąca gotowych wzorców.

Korzyści:

  • Każdy z zespołu IT może w sposób łatwy zarządzać i tworzyć zadania bez wiedzy programistycznej
  • Analitycy biznesowi mogą monitorować, uruchamiać i zarządzać zadaniami transferu danych
  • Zarządzanie i audytowalność biznesowych transakcji
  • Dostęp przez przeglądarkę z dowolnego miejsca

Zminimalizowanie ryzyka lub utraty danych

Udostępniając bezpieczne, łatwe w użyciu zautomatyzowane zadania zmniejsza się ryzyko utraty danych i ich nieautoryzowanych przesyłów.  MOVEit Automation gwarantuje dostarczenie, składowanie danych jest zabezpieczone kluczami PGP oraz dostęp do danych jest na poziomie granularnym. Integracja z popularnymi systemami antywirusowymi gwarantuje że pobierane dane są wolne od wirusów, a integracja z systemami DLP zapewnia brak możliwości wysłania danych bez odpowiednich uprawnień.

Uproszczone tworzenie zadań

Uprawniony użytkownik bez wiedzy programistycznej może w łatwy sposób przygotować zadania biznesowe składające się z wielu kroków. MOVEit Automation automatycznie „pobiera, przetwarza, wysyła” pliki do jakiejkolwiek platformy, poprzez dowolną architekturę sieci. Zadania są definiowane i uruchamiane w przeciągu godzin, nie tygodni – co daje duże oszczędności. Zautomatyzowane zadania posiadają gotowe przykłady do wykorzystania, mogą być dodatkowo zmieniane poprzez integracje ze skryptami.

Testowa wersja oprogramowania