Monitoring środowisk informatycznych

/Monitoring środowisk informatycznych
Monitoring środowisk informatycznych 2018-07-18T15:41:28+02:00

System monitoringu i korelacji zdarzeń

Środowiska informatyczne dostarczające usługi krytyczne z punku widzenia przedsiębiorstwa są coraz bardziej skomplikowane i składają się z wielu elementów. Mogą się znajdować w instalacjach lokalnych jak i dostarczane jako usługa zewnętrzna (twz. chmura). Krytyczne jest aby w przypadku pojawiających się problemów z usługami można było w sposób natychmiastowy zidentyfikować, który z elementów usługi nie działa prawidłowo i go naprawić.

Dodatkowo ważne jest aby posiadać informacje, w którym miejscu nastąpił problem – po naszej stronie czy na przykład po stronie dostawcy usług zewnętrznych.

Solarwinds  / WhatsUp Gold

Proponowane rozwiązanie umożliwiają monitorowanie wszystkich warstw i komponentów infrastruktury, identyfikacje problematycznych jej elementów na poziomach:

  • warstwa sieciowa (LAN i Wifi)
  • zarządzenie adresacją
  • protokół Netflow
  • aplikacje i bazy danych (do poziomu kwerend)
  • warstwa wirtualizacyjna (Vmware, Hyper-V)
  • warstwa fizyczna (serwery, pamięci masowe, przełączniki, inne)
  • zarządzanie zmiany w konfiguracji urządzeń
  • zdarzenia bezpieczeństwa (SIEM)
  • analiza zdarzeń w logach systemowych i aplikacyjnych