Polityka prywatności

/Polityka prywatności
Polityka prywatności 2018-07-16T19:39:55+02:00

Polityka prywatności

1. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług „VALCALLIDUS” Olaf Kozłowski ul. Słoneczna 2 96-321 Słubica A.

2. Administratorem danych osobowych jest „VALCALLIDUS” Olaf Kozłowski ul. Słoneczna 2 96-321 Słubica A, NIP: 841-153-05-02, REGON: 367141093.

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie:

  • zgody wyrażanej przez Użytkownika;

  • w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych:

    • w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy (podstawa prawna: art. 6 ust., 1b RODO),

    • dla celów księgowych i sprawozdawczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1c RODO);

    • ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową / świadczonymi usługami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1f RODO).

5. Informacje o użytkownikach i ich zachowaniach gromadzone są w następujący sposób:

  • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

  • poprzez gromadzenie plików “cookies” (danych informatycznych, w szczególności plików tekstowych, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.)

6. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego

7. Dane osobowe pozostawione w serwisie będą udostępniane jedynie podmiotom do tego uprawnionym na podstawie przepisów prawa; nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim (zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych).

8. Dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy.

Tam, gdzie dane osobowe przetwarzane są w oparciu o usprawiedliwiony interes Administratora, dane osobowe nie będą przetwarzane dla określonego celów jeżeli będzie zgłoszony sprzeciw wobec takiego przetwarzania.

Jeśli dane przetwarzane są w oparciu o udzieloną zgodę, dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej wycofania.

9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. W przypadku stwierdzenia iż dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami osoba fizyczna ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochrona danych osobowych.

10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

11. Na stronie www.valcallidus.pl mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez „VALCALLIDUS” Olaf Kozłowski. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.